39. Aktion

10.11.1972

Everson Museum, Syrakuse

2 Stunden